top of page

Termeni și condiții

Utilizarea produselor și serviciilor oferite de www.dlcuisine.com se aplică fiecărui utilizator individual și implică acceptarea deplină a acestuia și acordul dumneavoastră cu termenii și condițiile de mai jos.

Accesul și utilizarea site-ului web www.dlcuisine.com este gratuită și își propune să ajute utilizatorii să găsească informațiile necesare în cel mai simplu și rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.

Informații despre site

Site-ul www.dlcuisine.com este proprietatea MINON Investment SRL, identificata prin J23/5916/2022 si CUI RO9864469, cu sediul in Voluntari, IF, Sos. Bucuresti Nord nr. 10 , Global City Business Park – O2 , cod poștal 077190 , la care se face referire în acești Termeni și Condiții.

Detalii de contact :

telefon: +40 740305159

e-mail office@dlcuisine.com

site: www.dlcuisine.com

 

1.     Termeni generali

www.dlcuisine.com include: texte, imagini, baze de date, servicii, logo-uri, reclame și constituie „conținutul” site-ului menționat, care este proprietatea MINON Investment SRL.

MINON Investment SRL își rezervă dreptul, în mod unilateral, de a modifica, corecta, modifica, adăuga și/sau retrage acești termeni, fără notificare prealabilă. Aceste modificări vor intra în vigoare din momentul în care sunt publicate pe www.dlcuisine.com . În același timp, MINON Investment SRL poate limita accesul la site sau la anumite facilități de pe site, poate impune limitări asupra anumitor IP-uri, fără notificare și fără nicio răspundere.

2.    Utilizarea Conținutului Site-ului

Informațiile de pe www.dlcuisine.com este de interes general și este pus la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Termenul „utilizator” al acestui site înseamnă orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

Puteți copia și imprima conținutul site-ului www.dlcuisine.com pentru utilizarea dumneavoastră personală fără intenție comercială. În orice alte situații, conținutul de www.dlcuisine.com nu pot fi reproduse, modificate sau exploatate.

Utilizarea site-ului web www.dlcuisine.com implică acceptarea acestor termeni și condiții de utilizare.

Nepermis :

  • modificarea, publicarea, transmiterea, transferul, vânzarea, distribuirea materialelor realizate prin reproducerea, afișarea sau modificarea conținutului www.dlcuisine.com fără a obține acordul prealabil al MINON Investment SRL.

  • eliminarea mărcii care marchează drepturi de autor pentru www.dlcuisine.com asupra continutului acestuia

  • reproducerea conținutului de www.dlcuisine.com și trimiterea acestuia către alte site-uri web sau servere sau alte mijloace de stocare a informațiilor.

  • Preluarea, prelucrarea, reproducerea și utilizarea informațiilor obținute prin www.dlcuisine.com , în scop comercial.

www.dlcuisine.com conținutul în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare este interzis. Solicitările de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de acest document pot fi trimise la adresa de e-mail office@dlcuisine.com .

3.    Drepturi de autor

Conținutul www.dlcuisine.com este proprietatea MINON Investment SRL si este protejata de legea dreptului de autor, toate drepturile fiind rezervate. Utilizarea oricăror date, imagini, texte, grafice, simboluri, elemente grafice web, scripturi, programe aparținând www.dlcuisine.com , fără a obține acordul prealabil al titularilor de drepturi, se pedepsește conform legilor în vigoare.

Conținutul www.dlcuisine.com nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis fără acordul prealabil scris al reprezentanților MINON Investment SRL.

4.    Informațiile furnizate prin intermediul site-ului web & protectia datelor cu caracter personal

Site-urile web MINON sau interacționați în orice mod cu oricare dintre paginile noastre de socializare, vă informăm că există posibilitatea ca unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate.

La accesarea site-ului nostru web, aveți posibilitatea de a completa formularul de înregistrare, completarea acestuia cu datele dumneavoastră personale va fi considerată a reprezenta consimțământul dumneavoastră expres, liber, informat și neechivoc pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către MINON Investment SRL.

În conformitate cu cerințele Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare Directiva 95/46/CE, MINON Investment SRL se obligă să gestioneze datele personale pe care le prelucrează în condiții de siguranță, și numai în scopurile specificate mai jos.

De asemenea, vă informăm că aveți posibilitatea de a vă exercita în orice moment oricare dintre drepturile prevăzute de legislația aplicabilă, inclusiv dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, caz în care vom opera pentru a șterge toate datele dumneavoastră cu caracter personal din baza noastră de date. Pentru orice nelămurire privind exercitarea drepturilor dumneavoastră cu privire la utilizarea www.dlcuisine.com și protecția utilizării, ne puteți contacta prin secțiunea „Contact” a site-ului.

Datele personale colectate ca urmare a accesării site-ului www.dlcuisine.com nu sunt furnizate terților fără acordul dumneavoastră expres și prealabil. Statisticile privind traficul utilizatorilor site-ului, care ar putea fi oferite terților sau site-urilor partenere, vor fi furnizate doar ca un set de date, cumulative și neutre, neincluzând astfel nicio informație care ar putea conduce la identificare, sau ar putea face identificabilă, orice persoană care accesează site-ul menționat mai sus.

Scopurile pentru care MINON Investment SRL poate folosi datele personale, prelucrate pe baza consimtamantului, pot fi:

·       în scopul soluționării cererilor, întrebărilor sau reclamațiilor formulate de persoanele ale căror date cu caracter personal ar putea fi prelucrate de către MINON;

  • în scopul realizării de studii de piață și de produs și pentru marketingul legat de www.dlcuisine.com produse și servicii , prin contactarea (prin mijloacele și mijloacele de comunicare puse la dispoziția MINON ) a persoanelor ale căror date ar putea fi prelucrate în legătură cu alte oferte de produse și servicii aparținând MINON Investment SRL (cu excepția cazului în care ați făcut o cerere scrisă de a nu fi contactat în această privință)

·       în scopul înregistrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în scopul alocarii sau oferirii de recompense, reduceri și alte beneficii, precum și pentru a satisface alte solicitări sau cerințe pe care persoanele ale căror date cu caracter personal pot fi prelucrate le pot avea în legătură cu programele de recompensare a clienților sau alte programe similare.

Drepturi de utilizator:

·       dreptul la informare – se referă la informarea, conform prevederilor legale aplicabile, a persoanelor ale căror date cu caracter personal pot fi prelucrate;

·       dreptul de acces – se referă la posibilitatea dumneavoastră de a solicita acces la datele colectate de la/despre dumneavoastră, inclusiv posibilitatea de a solicita o copie a datelor cu caracter personal care ar putea fi prelucrate;

·       dreptul la actualizare/rectificare – presupune posibilitatea de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;

  • dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) – implică dreptul de a solicita, în anumite circumstanțe, ca datele dumneavoastră cu caracter personal care pot fi prelucrate să fie șterse din evidențele noastre;

·       dreptul la restricționarea prelucrării – implică posibilitatea, în anumite circumstanțe, de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

·       dreptul de a vă opune prelucrării – implică dreptul ca, în anumite condiții, să vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal (ex. marketing direct);

·       dreptul de a vă opune prelucrării automate – implică dreptul de a vă opune oricărei prelucrări automate a datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv profilarea, precum și posibilitatea de a vă opune deciziilor bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, care poate fi exercitată ori de câte ori există un rezultat de profilare care produce efecte juridice care afectează sau pot afecta semnificativ persoanele ale căror date cu caracter personal ar putea fi prelucrate;

·       dreptul la portabilitatea datelor – implică dreptul de a obține datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format adecvat sau, dacă este posibil, dreptul la transferul direct al datelor către alt operator;

·       dreptul de a depune plângere – presupune dreptul de a depune plângere, în fața unei autorități de supraveghere, solicitând sprijinul acesteia, precum și dreptul la alte căi de atac administrative sau judiciare;

·       dreptul de a vă retrage consimțământul – implică dreptul de a vă retrage, în orice moment și în cel mai ușor mod posibil, orice consimțământ dat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

la exercitarea oricăruia dintre drepturile menționate mai sus va fi trimisă prin e-mail la adresa office@dlcuisine.com .

În situația în care consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este retras, o posibilă consecință a exercitării acestui drept poate fi imposibilitatea accesării unei părți din conținutul www.dlcuisine.com, întrucât unele dintre funcționalitățile acestuia nu pot fi accesat fără implicarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Orice încercare de a accesa date personale care ar putea fi prelucrate de MINON , precum și orice încercare de modificare a conținutului de www.dlcuisine.com sau sa afecteze performantele serverului pe care ruleaza, va fi considerata o tentativa de fraudare a site-ului si va duce la urmarirea penala impotriva celui sau celor care au incercat acest fapt.

5.    Limitarea răspunderii

MINON Investment SRL nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune, directe sau indirecte, rezultate din:

Dacă considerați că un anumit material de pe site, postat de terți sau utilizatori, încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi, este necesar să raportați această situație la office@dlcuisine.com

www.dlcuisine.com este furnizat în acest formular fără alte garanții. MINON Investment SRL nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilitate sau alte defecte ale www.dlcuisine.com sau continutul acestuia.

6.   Lege aplicabilă

Prezenții Termeni și Condiții, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestora sau din accesul/funcționarea/disfuncționalitatea site-ului sunt supuse dreptului intern român. Limba folosită pentru Termeni și Condiții este limba română. În caz de litigiu, vor fi considerate competente numai instanțele române. Utilizatorul site-ului este de acord să adere la acești Termeni și Condiții.

Utilizatorul site-ului web www.dlcuisine.com confirmă că a citit și acceptat acești Termeni și Condiții. Utilizarea www.dlcuisine.com de către client implică acceptarea necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

7.    Suspendarea accesului

www.dlcuisine.com poate, fără nicio altă notificare sau formalitate și fără ca aceasta să necesite o explicație a atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul dumneavoastră la conținutul site-ului sau la o parte a acestui conținut.

8.   Modificări ale site-ului

www.dlcuisine.com își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge porțiuni din conținutul său în orice moment. www.dlcuisine.com de asemenea, își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul conținut al acestuia.

Anumite părți ale conținutului publicat pe www.dlcuisine.com pot fi furnizate de terți cu care www.dlcuisine.com are relații contractuale în acest sens, cu respectarea drepturilor și obligațiilor menționate la secțiunile 4 și 11. De asemenea, în cadrul conținutului www.dlcuisine.com poate include secțiuni de publicitate în care vor fi afișate mesaje publicitare de la terți. www.dlcuisine.com nu este responsabil în niciun fel pentru conținutul furnizat de terți, indiferent dacă este sau nu reclamă. De asemenea, www.dlcuisine.com nu este responsabil pentru conținutul paginilor externe cu linkuri din interiorul acesteia.

9.    Modificarea acestei secțiuni a termenilor și condițiilor

www.dlcuisine.com își rezervă dreptul de a modifica acești termeni, modificând versiunea și data adoptării noului regulament fără îndeplinirea altor formalități. Când acești termeni se vor modifica, www.dlcuisine.com vă va putea notifica, după cum este menționat în secțiunile 4 și 11, prin e-mail sau printr-un mesaj în contul dvs. de utilizator al www.dlcuisine.com si prin publicarea in prima pagina a site-ului, a unui link care face trimitere la noua forma a acestui document.

10.           CONFIDENTIALITATE

Orice date personale precum: numele, adresa, numărul dvs. de telefon sau adresa de e-mail, date care ar putea fi prelucrate ca urmare a accesării dvs. pe site-ul www.dlcuisine.com, sau ca rezultat al transmiterii acestora prin e-mail sau în alt mod către MINON , vor fi prelucrate în conformitate cu cele menționate la secțiunile 4 și 11. (Accesul se face prin www.dlcuisine.com ). Orice alte comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, cum ar fi întrebări, comentarii, sugestii sau alte astfel de mesaje, vor fi considerate neconfidențiale și neprotejate de anumite drepturi de proprietate intelectuală.

11.  Protecția datelor cu caracter personal

Angajamentul MINON Investment SRL cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una dintre preocupările noastre principale. În acest sens, pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă, ne concentrăm pe îmbunătățirea continuă a tot ceea ce facem.

MINON Investment SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră cu caracter personal și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă oferim într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul acestor Termeni și Condiții.

MINON Investment SRL respecta confidentialitatea tuturor clientilor nostri si confidentialitatea tuturor vizitatorilor site-urilor noastre si va trata/prelucra datele cu caracter personal in deplina conformitate cu prevederile legale aplicabile, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.

Datele dumneavoastră personale pot fi colectate direct, pe baza acordului/acceptarii dumneavoastră, dat cu bună știință și din proprie inițiativă, la solicitarea MINON Investment SRL (de exemplu prin unul dintre formularele online utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comandă). pentru servicii online etc., prin abonarea la newslettere), prin participarea la tombole si concursuri, sau prin completarea datelor din formularul de inregistrare a contului de pe un site web MINON Investment SRL etc.

Utilizarea de către dumneavoastră a acestui site și a altor site-uri web MINON Investment SRL se supune acestor prevederi și condițiilor generale, tehnice și de participare ale MINON Investment SRL.

Dacă nu sunteți de acord cu niciunul dintre termenii acestor termeni și condiții, nu utilizați niciunul dintre site-urile noastre web sau puteți alege să nu ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, este posibil ca anumite servicii să nu mai poată fi accesate ca urmare a alegerii dumneavoastră de a nu ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal.

MINON Investment SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care acest pas este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai jos, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Ce date personale prelucrează MINON Investment SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal este orice operațiune sau set de operațiuni, care se realizează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, precum: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, aliniere sau combinare, restricție, blocare, ștergere, distrugere, arhivare.

Consecințele refuzului de a furniza date cu caracter personal

Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activității MINON Investment SRL (ex., dar fără a se limita la, rezervare de masă sau comanda produse), www.dlcuisine.com poate solicita datele personale necesare prestării serviciilor respective, iar refuzul furnizării acestor date poate determina imposibilitatea prestării, în totalitate sau parțial, a serviciilor MINON Investment SRL.

Prin furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în scopul și pentru a accesa serviciile MINON Investment SRL, vă exprimați în mod expres consimțământul (vă dați acordul) cu privire la posibilitatea ca MINON să vă prelucreze datele personale, în conformitate cu prevederile legale privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar-UE).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru a furniza un serviciu, pentru a îndeplini o obligație legală și nici nu este justificată de un interes sau scop legitim al MINON Investment SRL, respectiva prelucrare a datelor cu caracter personal va înceta. De asemenea, în măsura în care doriți, vă puteți exercita drepturile specifice, prevăzute la secțiunea 4, în sensul retragerii consimțământului dat anterior, refuzul de a avea efecte pentru viitor.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

Datele dumneavoastră personale pot fi prelucrate în următoarele scopuri:

·       marketing, promovare, publicitate, publicitate, concursuri, loterie publicitare, programe de fidelitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate;

·       dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor;

·       managementul relatiilor cu clientii; comunicare comercială cu clienții prin orice mijloc de comunicare;

·       îndeplinirea obligațiilor legale incidente;

·       comunicarea cu organisme/autorități/instituții de interes public sau public;

·       activitati de audit si control/supraveghere;

·       arhivare, scopuri statistice;

MINON Investment SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va împărtăși cu terți fără acordul dumneavoastră expres și prealabil.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră personale pot fi transferate către:

·       angajați persoane fizice ai MINON Investment SRL (actuali, foști sau potențiali;

·       persoane juridice organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii si alte persoane juridice-parteneri de afaceri/contracte ale MINON Investment SRL, autoritati/institutii publice;

Destinatarii (alții decât persoanele vizate) ale datelor pot fi și autorități publice centrale și locale, autorități judiciare, poliție, parchet (în limita prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), companii bancare, executori judecătorești, companii de asigurări și reasigurări, organizații de cercetare de piață (în scopuri statistice), etc.

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre MINON Investment SRL si nu vor fi furnizate altor terti, altele decat cele mentionate in acest document.

Când doriți să nu mai primiți newslettere sau materiale informative de la MINON Investment SRL, vă puteți dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau „Dezabonare”.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri promoționale (marketing)

Datele personale colectate direct de la dvs. (cum ar fi: nume și prenume, adresa de e-mail, număr de telefon mobil/fix etc.) pot fi prelucrate de către MINON Investment SRL, cu respectarea deplină a tuturor drepturilor dumneavoastră. și prevederile legale incidente, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), publicitate, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile MINON Investment SRL, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener al MINON Investment SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice.

Indiferent de situație, dacă doriți ca datele dumneavoastră cu caracter personal să nu mai fie prelucrate de către MINON Investment SRL, ne puteți solicita în mod expres acest lucru, din care moment în care orice prelucrare a datelor va înceta cu efect pentru viitor, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării. până în acel punct.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Pentru atingerea scopurilor sale, MINON Investment SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de activitate a MINON Investment SRL, până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul dumneavoastră legal/convențional, vă veți exercita dreptul de opoziție/ștergere (cu excepția cazului în care MINON Investment SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim, caz în care prelucrarea datelor poate continua ulterior). După încheierea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, în cazul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziție/ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către MINON Investment. SRL cu privire la durata prevăzută în procedurile interne ale MINON Investment SRL și/sau prevederile legale incidente și/sau vor fi distruse.

Ce măsuri de securitate sunt utilizate pentru a vă proteja datele?

Pentru a evita prelucrarea ilegală a datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și eventualele abuzuri, folosim metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a asigura protecția acestora.

Securitatea completă a datelor transmise prin Internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce MINON Investment SRL depune toate eforturile pentru a vă proteja datele personale, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către site-urile MINON Investment SRL. Orice transmitere de date se face pe propriul risc. Odată ce primim informațiile dvs., vom folosi proceduri și măsuri de protecție stricte împotriva utilizării neautorizate, ilegale, distrugerii, pierderii accidentale sau dezvăluirii datelor cu caracter personal.

Care sunt drepturile tale?

Prin citirea acestui document, ați fost informat despre drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, așa cum acestea au fost prezentate la secțiunea 4, respectiv în această secțiune și anume: dreptul de acces, dreptul la informare, dreptul de actualizare/rectificare, dreptul de ștergere a datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat, dreptul de a depune o plângere. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe bază de consimțământ, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment în scris, adresat MINON Investment SRL, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării. efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct, folosind, acolo unde este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către MINON Investment SRL să facă obiectul prelucrării, cu mențiunea datelor și a scopului vizat, numai din motive justificate și legitime, legate de situația dumneavoastră particulară, cu excepția cazurilor în care MINON Investment SRL demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este de a constata, exercita sau apăra un drept de exemplu. În caz de opoziție nejustificată, MINON Investment SRL este în drept să prelucreze în continuare datele în cauză.

Citind acest document, va exprimati acordul ca sunteti constient si intelegeti ca datele personale furnizate catre MINON Investment SRL pot constitui un element determinant pentru accesarea serviciilor oferite de MINON Investment SRL si/sau desfasurarea activitatii comerciale/contractuale.

Cum vă puteți exercita drepturile?

Pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile menționate, puteți contacta MINON Investment SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de email: office@dlcuisine.com sau la următoarea adresă de corespondență: Șos. Bucuresti Nord nr. 10, Global City Business Park – O2, Voluntari ILFOV, 077190.

 

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări din când în când. Vă recomandăm să verificați aceste prevederi de fiecare dată când utilizați site-urile web ale MINON Investment SRL, pentru a fi mereu informat despre acestea.

Acest set de Termeni și condiții a fost actualizat la 31 iulie 2023.

bottom of page